TRANSPORT

Ro/Ro (roll on / roll off) er vår spesialitet, men vi kan også tilby sjøfrakt av både rullende og statisk last til kontinentet, England, Russland, Finland, USA, Sør Amerika, Sør Afrika, Middelhavet, Midtøsten, Fjerne Østen og Australia.

Vi tilbyr og tilrettelegger innlandstransport av alle typer last, både store selvgående anleggsmaskiner, tunge statiske kolli og prosjektlast på flak.

Gjennom vårt verdensomspennende Ro/Ro nettverk tilbyr vi transport til de fleste destinasjoner i verden.

HISTORIKK | ORGANISASJON | SHIPPING | LOGISTIKK | ANSATTE