SHIPPING

Transport av biler med RO/RO skip (roll on / roll off) er vår spesialitet, men vi kan også tilby sjøfrakt av både rullende og statisk last til kontinentet, England, Russland, Finland, USA, Sør-Amerika, Sør-Afrika, Middelhavet, Midt-Østen, Fjerne Østen og Australia.

Vi tilbyr og tilrettelegger innlandstransport av alle typer last, både store og selvgående anleggsmaskiner, tunge statiske kolli og prosjektlast på flak.

Gjennom vårt verdensomspennende RO / RO nettverk tilbyr vi transport til de fleste destinasjoner i verden.

HISTORIKK | ORGANISASJON | LOGISTIKK | ANSATTE | AKTUELT