DRAMMEN HAVN | STEVEDORE | LAGRING | KNUTEPUNKT

KNUTEPUNKT

Drammen Havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.

Drammen havn er en såkalt intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt kan omlastes raskt og kostnadseffektivt. Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil.

HISTORIKK | ORGANISASJON | SHIPPING | LOGISTIKK | ANSATTE