HENTING HOS OSS

Etter at bilen har ankommet Drammen Havn vil du motta en ankomstmelding per epost.

Ta med dokumentene du har mottatt til tollvesenet, for betaling av moms. Bilen utleveres mot kvittering for innbetalt moms til tollvesenet, samt betaling av vår faktura for sjøfrakt og havnekostnader.

Vi gjør oppmerksom på at det påløper lagerleie for biler som ikke er hentet etter lossedag + 3 dager.

Du kan finne informasjon om toll og avgifter for importbiler fra USA, veteranbiler og El-biler på Tollvesenets side: WWW.TOLL.NO.

Adresse for henting:

Motorships A.S, Svend Haugsgt. 31, 3013 Drammen, Tlf. +47 31 40 90 00

Tidspunkt for henting:

Mandag–fredag: 08.00–11.00 / 11.30–15.30