DRAMMEN HAVN | STEVEDORE | LAGRING | KNUTEPUNKT

DRAMMEN HAVN

Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

I flere tiår har Drammen vært Norges største havn for bilimport, men også større prosjektlaster, stykkgods og bulk går over Drammen havn i dag. I tillegg til 2-3 ukentlige anløp av bilbåter til sentrale europeiske havner, er det også en fast containerlinje med ukentlig seilinger.

USA IMPORT | AMERIKANSKE BILER | HENTING | EKSPORT | INNENLANDS