%AM, %20 %041 %2013 %00:%Dec

Spennende planer for Drammen Havn

Havnesjefen i Drammen har presentert sine visjoner for utvidelsen av Drammen havn, og det er spennende planer som er i vente. De nye utfyllingene vil både legge til rette for effektivisering av lasting og lossing såvel som inkludere innbydende grøntområder.

Havnesjef Einar Olsen deler sine vyer rundt dagens utfylling av Holmen:

- "Jeg har tegnet en svart strek i fjorden utenfor dagens havneområder. I fremtiden kan alt bak streken være utfylt. Det gir oss på Holmen populært sagt nye arealer tilsvarende nesten 60 fotballbaner!"

Holmen er allerede i en rivende utvikling som byens transportknutepunkt. Neste år vil Jernbaneverket legge igjen 140 millioner kroner i nye spor i Holmenområdet for å få vekk den ene av de bynære godsterminalene, den på Sundland.

- "På sikt vil begge godsterminalene være borte. På Holmen vil vi kunne samle godset og forenkle lasting fra en plattform, f.eks. fra et skip direkte til jernbane".

Olsen ser for seg et stadig økt fremtidig behov for frakt på skip.

Read 4066 times Last modified on %AM, %09 %508 %2014 %11:%Jan